Kagyu-shop.sk je internetový obchod centra Karma Thegsum Čhöling Slovensko. Je určený pre praktizujúcich centra ale i pre širšiu verejnosť. Špecializuje sa na predaj literatúry tibetského buddhizmu, rituálne predmety a pomôcky pre meditačnú prax.